Rónaiová Veronika (1951)

Veronika Rónaiová je ťažiskovou osobnosťou slovenskej hyperrealistickej maľby. V uplynulom desaťročí uvažuje o výstavách ako o vizuálnych archívoch, prostredníctvom ktorých zverejňuje svoju tvorbu. Reaguje na výstavné priestory, vstupuje do ich genia loci obrazovými inštaláciami a kresbovými komentármi.Zohráva určujúcu rolu v predstavení svojej tvorby a formovaní vlastného obrazu. V procese jej tvorby majú významné miesto série malieb Autoidentifikácií, kde sama interpretuje svoje skoršie, už emblematické diela. 

Veronika Rónaiová je umelkyňa, ktorej primárne vyjadrovacie médium je tak maľba s kresbou, ako aj konceptuálne ladená inštalácia a práca s archívom. Zatiaľ čo prvých cca dvadsať rokov svojej tvorby sa venovala fotorealisticky ladeným obrazom raz s civilnými, inokedy so symbolickými presahmi, od druhej polovice deväťdesiatych rokov vykročila mimo svet vymedzený iba na maliarske plátno a začala pracovať nielen s priestorom galérie, ale tiež s časopriestorom svojich skorších motívov. Ak už v obrazoch z neskorých 80. rokov sa objevuje princíp koláže, zatiaľ však uplatňovaný vo vnútri obrazu, o desať rokov neskôr sa autorka vrhá aj do akéhosi „rozšíreného poľa“ maľby a kresby a svoje motívy začína duplikovať, replikovať, vrstviť a reinterpretovať v médiu kresby ceruzou či dokonca v mnohovrstevnatom prekresľovaní cez kopírovací papier. S každou ďalšou výstavou potom  pracuje autorka komplexnejšie ako s celkovou inštaláciou, ako s jedným uceleným umeleckým dielom, ktorého významy sa rozohrávajú v celku interakcie jednotlivých „exponátov,“ komponentov výstavy.

Galéria

Autoidentifikácia VI.


MDŽ (Maľba dnešných žien)
08 Mar 2017

Autoidentifikácia VI.
2004/2006

Dedičný hriech
Dedičný hriech
2016

Avionské slečny alebo animácia večného tanca umenia
Avionské slečny alebo animácia večného tanca umenia
2015

Bilboart III
Bilboart III
1999

Inventúra
Inventúra
2005

Spoločnosť nefunkčného aparátu
Spoločnosť nefunkčného aparátu
2014

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím | Ďalšie informácie