Erik Binder

zo série Zmrzlina 1

2015 akryl a sprej na plátne 60 x 50 cm